Saturday, March 12, 2011

   Jika diizinkan-nya,
  Nyawa menetap di raga,
  Ketika kebenaran mencapai singgahsana,
  Aku adalah orang yang paling bahagia

  Namun,jika dikehendaki-nya,
  Hidup tidak ada lagi,
  Ketika kemenangan diraja,
  Kutetap akan manjidik orang yang paling bahagia,
  Kerana aku kembali kepada-nya sebagai
  Wanita yang istimawa.

No comments:

Post a Comment